• RASK FRAKT-LEVERING
 • BETAL ENKELT MED KLARNA
 • VANLIGE SPØRSMÅL OG SVAR
0
Ønskeliste
0
Handlekurv

Personvernpolicy - Vi beskytter dine opplysninger

Innledning og bakgrunn

Den 25. mai 2018 trådte EUs nye personvernforordning, GDPR, i kraft. GDPR stiller høyere krav til hvordan vi som selskap behandler dine personopplysninger. På Bikester.no ivaretar vi ditt personvern og søker alltid å opprettholde en høy grad av databeskyttelse. For at du skal føle deg trygg med hvordan vi behandler dine personopplysninger, har vi utarbeidet en ny personvernpolicy som viser hvordan vi sikrer at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovgivning.

Personvernpolicyen beskriver hvordan vi samler inn, bruker, lagrer, utleverer og beskytter dine personopplysninger, samt hvilke rettigheter du har. Personvernpolicyen gjelder når Bikester.no tilbyr tjenester og produkter i forbindelse med kjøp, servicehenvendelser og annen kontakt, som besøk på nettsiden.

Personopplysninger

I policyen definerer vi begrepet "personopplysninger" som informasjon som direkte eller indirekte kan identifisere en fysisk person. Begrepet omfatter ikke informasjon som er anonymisert slik at den ikke kan knyttes til, eller identifisere en fysisk person.

Ansvarlig for personopplysninger

Ansvarlig for behandlingen av personopplysninger er Spobik AS (559155-6633), Huskvarnavägen 40, 554 54 Jönköping. Se våre kontaktopplysninger her.

Personopplysninger vi samler inn

Ordre- og leveringsopplysninger

Ved kjøp ber vi deg kun oppgi informasjon som er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale, gi deg korrekt service og sikre en trygg levering.

 • Navn
 • E-postadresse
 • Postnummer
 • Personnummer (lagres kun av ekstern betalingsleverandør når det kreves for valgt betalingsmetode)
 • Folkeregistrert adresse
 • Mobilnummer

Betalingsopplysninger

Ved kjøp oppgis informasjonen som trengs for valgt betalingsmetode, for eksempel personnummer og/eller kontoinformasjon.

Tekniske opplysninger

Opplysninger om utstyret du bruker ved besøk på vår nettside, som IP-adresse, enheten din, operativsystem samt nettleser og versjon.

Kundeopplysninger

Vi samler også inn informasjon om dine besøksstatistikker, hvilke varer eller tilbud du har vist interesse for, samt hvordan du samhandler med våre nyhetsbrev. Vi lagrer opplysninger om dine historiske kjøp for å kunne gi deg bedre service, for eksempel ved kjøp av reservedeler.

Kontakt med kundeservice

Informasjon du oppgir i forbindelse med at du kontakter kundeservice via e-post eller samtale kan bli brukt til å administrere ditt kjøp, for eksempel rette opp ufullstendige personopplysninger.

Anmeldelser

Etter at du har gjennomført ditt kjøp kan du bli bedt om å legge igjen en anmeldelse av produktene som kan bli publisert på bikester.no eller i en av våre andre digitale kanaler. Det er helt frivillig å legge igjen en anmeldelse.

Formål og rettslig grunnlag

For at vår behandling av dine personopplysninger skal være tillatt, kreves det at vi har et rettslig grunnlag for vår behandling. Nedenfor følger noen eksempler på kategorier av personopplysninger som vi samler inn, samt rettslig grunnlag for vår behandling. Dine personopplysninger vil aldri bli brukt til et annet formål enn det de opprinnelig ble samlet inn for uten at vi har innhentet ditt samtykke.

Kategori Forklaring Eksempel på personopplysninger Rettslig grunnlag
Tilbud Informasjon om hvilke tilbud du har fått fra oss, når du har fått tilbudene og om du har benyttet dem eller ikke. Tilbud, gyldighet, innløst eller ikke. Berettiget interesse
Ordre- og leveringsopplysninger Opplysninger om varer og leveranse for kjøp av produkt eller tjeneste. Produkt, pris, ordredato, leveringsadresse & leveringsmåte. Oppfyllelse av avtale
Abonnementsopplysninger Opplysninger om dine abonnementer hos oss, for eksempel nyhetsbrev. Dato for tegnet abonnement og abonnements-ID. Berettiget interesse
Kjøpsinformasjon Opplysninger om dine tidligere gjennomførte kjøp. Kjøpte produkter, beløp, betalingsmåte, transaksjons-ID, leveringsadresse & dato. Berettiget interesse
Brukeropprettede opplysninger Opplysninger du har gitt gjennom din adferd og bruk av våre interne & eksterne digitale kanaler. Klikkhistorikk, adferd på nettside, åpningsfrekvens på nyhetsbrev og favorittprodukter. Berettiget interesse
Kundesegment Informasjon om hvilke kundesegmenter / kundegrupper du tilhører. Segmentnavn og segment-ID. Berettiget interesse
Identitetsopplysninger Opplysninger som eventuelt kan identifisere en person. Navn, brukernavn, e-postadresse, leveringsadresse, registreringsnummer og IP-adresse. Oppfyllelse av avtale

Konkurranser, markedsføring og andre kampanjer

Vi bruker dine personopplysninger for å gi deg informasjon om varer eller tjenester (som markedsføringsmateriale, kampanjer eller tilbud). Dette kan være via e-post, annonser, SMS, telefonsamtaler og postutsendelser i den utstrekning gjeldende lovgivning tillater det. For mer informasjon om våre konkurranser og andre kampanjer, se de offisielle reglene eller detaljer som følger med hver konkurranse/kampanje.

Automatisert beslutningstaking og profilering

Vi kan behandle dine personopplysninger gjennom såkalt profilering, dvs. automatisert behandling av dine personopplysninger. Dette gjøres med formål å analysere eller forutsi dine interesser og din adferd på vår nettside. Informasjon som analyseres er hvordan du bruker vår nettside, hvilke produkter, tjenester og tilbud du har vært interessert i, hvilke nyhetsbrev du har samhandlet med, og opplysninger om dine kjøp, med formål å gi deg tilbud som vi tror passer for deg.

Du kan når som helst protestere mot behandling av personopplysninger gjennom profilering. Dette gjør du ved å kontakte oss. Når vi mottar din melding, vil vi opphøre med å behandle dine personopplysninger for dette formålet.

Dine rettigheter

I forbindelse med GDPR har du flere rettigheter knyttet til den behandlingen av personopplysninger som gjøres om deg. Du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte oss.

Rett til tilgang

I samsvar med loven har du rett til å kostnadsfritt be om informasjon om hvilke av dine personopplysninger vi behandler og formålet med vår behandling. Vi vil svare på dine ønsker uten unødig opphold. I tilfeller der vi ikke kan oppfylle dine ønsker, vil vi informere deg om dette og angi hvorfor. Ved en forespørsel kan vi be om opplysninger som bekrefter din identitet for å sikre at dine personopplysninger ikke når uautoriserte personer. Vi sender registerutskriften til din folkeregistrerte adresse eller verifisert e-postadresse.

Rett til retting

Du har rett til å be om at dine personopplysninger rettes uten unødig opphold hvis opplysningene er unøyaktige eller ufullstendige.

Rett til sletting

Du har rett til å be om sletting av dine personopplysninger under forutsetning av at:

 • Opplysningene ikke lenger er nødvendige for de formål de ble samlet inn for eller behandlet for.
 • Du har trukket tilbake samtykket som behandlingen er basert på, og det ikke lenger er noe rettslig grunnlag for behandlingen.
 • Du protesterer mot en interesseavveining av berettiget interesse som Selskapet har gjort, og det mangler berettiget interesse for Selskapet som veier tyngre enn risikoen for deg som enkeltperson (du har rett til å få informasjon om hvordan avveiningen er gjort av Selskapet).
 • Personopplysningene er samlet inn eller behandlet på en ulovlig måte
 • Personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse som Selskapet omfattes av

Vi kan ikke alltid imøtekomme din forespørsel om sletting, for eksempel hvis:

 • Behandlingen er nødvendig for å utøve noen sin rett til ytrings- og informasjonsfrihet
 • For å oppfylle en rettslig forpliktelse vi omfattes av
 • For å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare juridiske krav

Rett til begrensning

I noen tilfeller har du rett til å be om begrensning av vår behandling av dine personopplysninger. Med begrensning menes at opplysningene merkes og kun kan brukes til visse avgrensede formål i fremtiden. Dette kan for eksempel gjelde hvis du mener dine personopplysninger er feilaktige og har bedt om retting. Da kan bruken av dine personopplysninger begrenses i den perioden korrektheten undersøkes. Når eventuell begrensning opphører, vil du bli informert om dette.

Rett til å protestere mot visse typer behandling

I henhold til loven har du rett til å protestere mot visse typer behandling.

 • Berettiget interesse: Du har rett til å protestere mot behandlinger basert på en berettiget interesse som vi har, av grunner som gjelder din spesielle situasjon. Vi kan fortsette å behandle opplysninger selv om du har motsatt deg behandlingen, hvis vi har tvangsmessige berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn ditt personverninteresse.
 • Reklame, markedsføring og kampanjer: Du kan når som helst melde deg av kommunikasjon og markedsføring ved å kontakte oss. Vær oppmerksom på at selv om du melder deg av markedsføringsmeldinger, vil du fortsatt motta administrative meldinger fra oss, for eksempel ordrebekreftelser eller annen transaksjonsinformasjon, meldinger om kontohendelser (kontobekreftelser, endringer av passord osv.) og andre viktige meldinger.

Rett til dataoverførbarhet

Du har rett til å få en kopi av personopplysningene som behandles om deg i et strukturert format (dataoverførbarhet). Retten til dataoverførbarhet gjelder bare opplysninger du selv har gitt oss og som vi behandler med støtte fra visse lovlige grunnlag, for eksempel en avtale med deg.

Beskyttelse av dine personopplysninger

Begrenset tilgang: Kun autorisert personell har tilgang til dine personopplysninger i arbeidstiden. Hvilke personopplysninger som behandles bestemmes av formålet og omfanget av oppgaven.

Lagring av personopplysninger: I samsvar med gjeldende lovgivning behandler vi dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene med innsamlingen av dine personopplysninger eller for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.

Dine personopplysninger vil bli lagret på en sikker måte innenfor konsernet, i et strukturert format, og vi streber etter å lagre data innenfor EU/EØS. Hvis noen av våre samarbeidspartnere befinner seg utenfor EU/EØS, vil det bli gjennomført beskyttelsestiltak for å sikre at personopplysningene fortsatt er beskyttet, og at eventuell overføring skjer i samsvar med loven til land utenfor EU/EØS.

Tiltak fra oss

 • Vi lagrer dine personopplysninger i systemer som bruker egnede sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang.
 • Vi følger rimelige standarder for beskyttelse av personopplysninger.
 • Vi informerer alle ansatte om hvordan vi som selskap samarbeider for å beskytte de personopplysningene vi behandler.
 • Ved datainnbrudd eller tap av sensitive personopplysninger vil tilsynsmyndighet bli informert, og i tilfeller der tapet utgjør en spesiell risiko for enkeltpersoner, vil de også bli informert.
 • Vi bruker sikker metode for dataoverføring. Opplysninger du oppgir ved bestilling krypteres med SSL-metoden før de overføres. SSL, Secure-Socket-Layer, er den mest testede metoden på internett for å beskytte opplysninger og sikre trygg dataoverføring. Vi bruker alltid SSL-metoden når sensitiv informasjon overføres.

Tiltak fra deg

Vi ber deg som kunde om å bidra til trygg og sikker databehandling.

 • Ikke gi opplysninger til uautoriserte personer og oppgi aldri mer informasjon enn nødvendig.
 • Velg et vanskelig passord og endre det regelmessig.
 • Logg ut fra kontoen din hver gang du forlater datamaskinen (vær ekstra oppmerksom når du bruker en delt eller offentlig datamaskin).
 • Unngå å skrive sensitive personopplysninger i løpende tekst, for eksempel via våre skjema "Kontakt oss" eller via e-post til kundeservice.

Informasjon til tredjepart

Det er viktig for oss at du føler deg trygg i vår behandling av dine personopplysninger. Vi forplikter oss til å behandle og lagre dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning, og vi vil aldri dele dine personopplysninger med uautoriserte parter eller selge dine personopplysninger til tredjeparter.

Samarbeidspartnere

For at vi skal kunne oppfylle vår del av avtalen, bruker vi oss av underleverandører og samarbeidspartnere. Disse hjelper oss blant annet med leveranse, betalings- og faktureringstjenester, kundeservice, forsikringsanliggender osv. Kun de personopplysningene som er nødvendige for å fullføre avtalen, vil bli gitt til berørte parter.

Juridiske grunner

Ved mistanke om kriminell aktivitet kan vi dele dine personopplysninger for å svare på spørsmål i forbindelse med for eksempel en etterforskning av kriminell virksomhet. I samsvar med loven kan vi også være forpliktet til å dele personopplysninger med offentlige myndigheter for å overholde gjeldende lover og forskrifter, eller i forbindelse med rettslige krav og rettslige prosesser.

Endringer

Bikester.no forbeholder seg retten til å endre denne personvernpolicyen for å overholde endringer i gjeldende lovgivning eller for å reflektere endringer i våre tjenester. Hvis det blir gjort endringer, vil vi publisere den oppdaterte versjonen på våre nettsider. Endringer vil tre i kraft umiddelbart etter publiseringen på nettsidene våre, med mindre annet fremgår av informasjonen.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål angående vår personvernpolicy eller vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på følgende måte:

Spobik AS
Huskvarnavägen 40
554 54 Jönköping

E-post: service@bikester.no

 

Din handlevogn(0 artikler)

Handlevognen er tom
Totalt: 0 kr
Til kassen

Favoritter(0 artikler)

Du har ingen favoritter
MENY